Up

Közszolgáltatások megnevezése, tartalma, igénybevételének rendje, fizetendő díj mértéke

A Csongrád-Csanád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat a gyermekvédelmi törvény és rendeleteiben nevesített szakszolgálati feladatokat lát el. A Szakszolgálat komplex, jogszabályban meghatározott, feladatrendszere mellett kríziskezelő szolgáltatást koordinál, mediációs eljárást biztosít és diszpécser tevékenysége is végez. E feladatrendszer a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás, amely az alábbi tevékenységi köröket jelenti:

- gyermekvédelmi szakértői bizottság működtetése,
- a gondozási hely meghatározásának előkészítése,
- a titkos és nyílt örökbe fogadhatóvá nyilvánítás és az örökbefogadás előkészítése, utánkövetések,
- gyermekvédelmi gyámok működtetése, tevékenységük feltételeinek biztosítása, helyettes- és/vagy eseti gyermekvédelmi gyámok kijelölése,
- nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások,
- szaktanácsadás,
- közvetítői eljárás biztosítása, a gyámhivatal felkérésére,
- diszpécser szolgálat működtetése,
- a fenntartó döntése alapján a gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezését biztosító otthont működtet. Csongrád-Csanád Megyében jelenleg ilyen nincs.

A Szakszolgálat nem működtet szakellátást, így befogadó otthont, nevelőszülői hálózatot, illetve gyermek- és lakásotthont.

A Csongrád-Csanád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szolgáltatásit majdnem kizárólagosan hatósági intézkedést követően lehet igénybe venni, illetve a Szakszolgálatnak ezt jogszabályi kötelessége biztosítani.
Önkéntesen a szaktanácsadás vehető igénybe, illetve a diszpécser szolgálat éjjel-nappal hívható telefonszámán tudunk szakmai segítséget nyújtani az érdeklődőknek.

A Csongrád-Csanád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat térítési díj köteles szolgáltatást nem működtet.

Tisztelettel: A Szakszolgálat munkatársi közössége.

 
 
Powered by Phoca Download